Aina Group lyhyesti

Aina Group -konsernin toimialana on omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja arvopapereita sekä harjoittaa sijoitustoimintaa, arvopaperikauppaa ja omistamiensa kiinteistöjen vuokrausta

Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj. Tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kajamäen toimialana on omistaa ja hallita Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevia kahta vierekkäistä kiinteistöä sekä kyseisillä kiinteistöillä sijaitsevia rakennuksia.

Aina  Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 16.9.2021 yrityskaupan, jossa Keskisuomalainen Oyj osti Hämeen Sanomat Oy:n koko osakekannan.

 

Konsernin avainluvut   2020   2019
Liikevaihto (T €) 17 313 19 829
Liiketulos (T €)   1 095      709
Tilikauden tulos (T €)      809      528
Tulos / osake (€)     13,73     8,96
Tuotekehitys- ja tutkimusmenot (T €)         0         0
Bruttoinvestoinnit (T €)           112      101
Omavaraisuusaste (%)        65        63
Henkilöstö keskimäärin      428      446
Henkilöstö kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin      204      206

 

© Aina Group Oy 2017