Aina Group lyhyesti

Aina Group -konsernin toimialana on harjoittaa media-alan sekä siihen liittyvää liiketoimintaa itse tai tytäryhtiönsä kautta sekä huolehtia konsernin rahoituksesta, hallinnosta ja muista yhteisistä toiminnoista.

Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj. Medialiiketoimintaa harjoittaa Hämeen Sanomat Oy tytäryhtiöineen. 

 

 

Konsernin avainluvut   2020   2019
Liikevaihto (T €) 17 313 19 829
Liiketulos (T €)   1 095      709
Tilikauden tulos (T €)      809      528
Tulos / osake (€)     13,73     8,96
Tuotekehitys- ja tutkimusmenot (T €)         0         0
Bruttoinvestoinnit (T €)           112      101
Omavaraisuusaste (%)        65        63
Henkilöstö keskimäärin      428      446
Henkilöstö kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin      204      206

 

© Aina Group Oy 2017