Hallinnointi

Aina Group Oyj hyödyntää Keskuskauppakamarin hallituksen tammikuussa 2006 suosittelemaa asialuetteloa listaamattomien yhtiöiden hallinnon kehittämiseksi.

Aina Group -konsernin rakenne

Aina Group -konsernin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaisina toimieliminä yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja hallitus valitsee toimitusjohtajan.

Toimielimiä säätelee myös Aina Group Oyj:n yhtiöjärjestys, joka on yhtiön internetsivuilla. Aina Group Oyj:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeen-omistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.  

Aina Group Oyj:n harjoittaa media-alan sekä siihen liittyvää liiketoimintaa itse tai sen tytäryhtiön Hämeen Sanomat -konsernin kautta.

Hämeen Sanomat Oy ja sen tytäryhtiöiden johtoryhmät ja hallitukset tekevät kyseiseen liiketoimintaan liittyvät operatiiviset linjaukset ja päätökset sekä valmistelevat liiketoimintayksiköiden strategiat Aina Group Oyj:n hallitukselle.

Aina Group Oyj konsernin emoyhtiönä vastaa konsernin hallinnosta ja rahoituksesta. Emoyhtiön hallitus päättää konsernin kannalta merkittävistä asioista, valvoo liiketoimintayksiköiden toimintaa ja hyväksyy niiden strategiat.

 

© Aina Group Oy 2017