Aina Group lyhyesti

Aina Group -konserni on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT.

Konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 36,1milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 283 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.

Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj. Medialiiketoimintaa harjoittaa Hämeen Sanomat Oy tytäryhtiöineen ja ICT-liiketoimintaa harjoittaa AinaCom Oy tytäryhtiöineen.

Konsernin strategian painopistealueet ovat monimediainen kuluttajaliiketoiminta, yrityksille suunnattu aito ICT-liiketoiminta ja medialiiketoiminta.

 

Konsernin avainluvut    2017   2016
Liikevaihto (T €) 36 066 40 119
Liiketulos (T €)  -1 509  -1 311
Tilikauden tulos (T €)  -1 420  -1 083
Tulos / osake (€)   -24,10  -18,38
Tuotekehitys- ja tutkimusmenot (T €)      305      174
Bruttoinvestoinnit (T €)        1 015      513
Omavaraisuusaste (%)       67        69
Henkilöstö keskimäärin     580      587
Henkilöstö kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin     283     296

 

© Aina Group Oy 2017