Aina Group lyhyesti

Aina Group -konserni on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT.

Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 44,8 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 327 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.

Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj. Medialiiketoimintaa harjoittaa Hämeen Sanomat Oy tytäryhtiöineen ja ICT-liiketoimintaa harjoittaa AinaCom Oy tytäryhtiöineen.

Konsernin strategian painopistealueet ovat monimediainen kuluttajaliiketoiminta, yrityksille suunnattu aito ICT-liiketoiminta ja medialiiketoiminta.

 

Konsernin avainluvut 2015 2014
Liikevaihto (T €) 44 833 54 975
Liiketulos (T €) -2 864 33 470
Tilikauden tulos (T €) -2 926 33 772
Tulos / osake (€) -49,67 573,27
Tuotekehitys- ja tutkimusmenot (T €) 827 707
Bruttoinvestoinnit (T €) 1 273 1 921
Omavaraisuusaste (%) 68 68
Henkilöstö keskimäärin 621 653
Henkilöstö kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 327 356

 

© Aina Group Oy 2017