Aina Group lyhyesti

Aina Group -konserni on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT.

Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 40,1 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 296 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.

Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj. Medialiiketoimintaa harjoittaa Hämeen Sanomat Oy tytäryhtiöineen ja ICT-liiketoimintaa harjoittaa AinaCom Oy tytäryhtiöineen.

Konsernin strategian painopistealueet ovat monimediainen kuluttajaliiketoiminta, yrityksille suunnattu aito ICT-liiketoiminta ja medialiiketoiminta.

 

Konsernin avainluvut 2016 2015
Liikevaihto (T €) 40 119 44 833
Liiketulos (T €) -1 311 -2 864
Tilikauden tulos (T €) -1 083 -2 926
Tulos / osake (€) -18,38 -49,67
Tuotekehitys- ja tutkimusmenot (T €) 174 828
Bruttoinvestoinnit (T €) 513 1 273
Omavaraisuusaste (%) 69 68
Henkilöstö keskimäärin 587 621
Henkilöstö kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 296 327

 

© Aina Group Oy 2017