Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

Selvitystila

AINA GROUP OYJ:N SELVITYSTILA ALKOI  1.10.2022

Aina Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 25.4.2022 yhtiön asettamisesta vapaaehtoiseen selvitystilaan 1.10.2022 alkaen. 

Yhtiön selvitysmiehenä toimii asianajaja Jukka Laitasalo. Selvitysmies korvaa yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan.

Yhtiökokouksen asema ei muutu selvitystilan johdosta. Yhtiön yhtiökokous tulee jatkossakin kokoontumaan vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain selvitysmiehen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla.

Selvitysmenettelyn aikana selvitetään yhtiön varallisuusasema, muutetaan tarpeellinen omaisuusmäärä rahaksi, maksetaan yhtiö velat ja tämän jälkeen suoritetaan ylijäämä yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmiehen tekemä lopputilitys on esitetty yhtiön yhtiökokouksessa.

Selvitystilan alkaminen ei edellytä toimenpiteitä yhtiön osakkeenomistajilta. Yhtiön osakkeet voivat olla normaalin kaupankäynnin kohteena selvitystilan aikana. Oikeus saada suoritus yhtiöstä varoja jaettaessa on sillä, jolle osake arvon-osuusjärjestelmän mukaan kuuluu varojenjakopäätöksessä määrättynä täsmäytyspäivänä. Varojen jako tapahtuu osakkaan arvo-osuustilin yhteyteen ilmoitetulle pankkitilille.

 

 

 

© Aina Group Oy 2017