Osakeomistus, tilintarkastus, tiedottaminen, yhtiöjärjestys, osakkeet

Osakeomistus

Aina Group Oyj:n hallituksen omistuksessa oli vuoden 2021 lopussa 2.630 A-sarjan osaketta ja 434 K-sarjan osaketta.

 

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan kuluvalle tilikaudelle kaksi varsinaista tilintarkastajaa sekä heille yhteinen varamies. Kaikkien tilintarkastajiksi valittavien tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy,  päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jorma Nurkkala.

Vuonna 2021 maksettiin palkkioita Aina Group Oyj:n tilintarkastuksesta yhteensä 3.981,00 euroa.

 

Tiedottaminen

Aina Group Oyj julkaisee kaikki tiedotteensa mukaan lukien osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen internet-sivuillansa. Julkistettavan informaation tarkoituksena on antaa kokonaiskuva yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta.

 

Yhtiöjärjestys

Kaupparekisteriin 19.10.2021 merkitty Aina Group Oyj:n yhtiöjärjestys on nähtävissä internet-sivuilla kohdassa Omistajat. 

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat 

Aina Group Oyj:n osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä.

  A-sarja K-sarja
ISIN-koodi FI 0009 0119 77 FI 0009 0119 85
Osakkeiden kokonaismäärä 51 955 5 059

 

Tiedot suurimmista osakkeenomistajista päivitetään internet-sivuille kaksi kertaa vuodessa.

 

© Aina Group Oy 2017