Sisäinen valvonta

Aina Group Oyj:n liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuu hallinto- ja johtamisjärjestelmän mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla.

Toimitusjohtaja vastaa vastuualueensa kirjanpidon ja hallinnon, lain ja Aina Group Oyj:n hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisuudesta.

 Aina Group Oyj:n ulkoiset tilintarkastajat tarkastavat vuosittain yhtiön kirjanpidon ja hallinnon.

Sisäisen kontrollin asettamat vaatimukset on otettu huomioon tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelmassa.

Liiketoimintaa ja varainhoitoa seurataan edellä kuvattujen raportointijärjestelmien avulla. Aina Group Oyj:ssä on taloutta koskeva raportointijärjestelmä. Sen avulla seurataan toimintasuunnitelmien toteutumista.

Tilintarkastajat antavat vuosittain kertomuksensa Aina Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi tilintarkastajat antavat hallitukselle vuosittaisen tilintarkastus-suunnitelman pääkohdat ja yhtiötä koskevan kirjallisen tilintarkastusraportin.

Tilintarkastajat tapaavat hallituksen ja yhtiön johdon kaksi kertaa vuodessa.   Tilintarkastajat tapaavat talousjohdon vähintään neljä kertaa vuodessa. 

Riskien hallinta

Riskienhallinta on osa yhtiön normaalia suunnittelu-, toiminta- ja seurantaprosessia, josta raportoidaan hallitukselle. Riskienhallinnalla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaa uhkaavat riskit tunnistetaan sekä arvioidaan, niitä seurataan ja niihin vaikutetaan. 

Sisäinen tarkastus

Aina Group Oyj:n sisäisestä tarkastuksesta on tehty palvelusopimus yhtiön tilin-tarkastusta hoitavan KPMG Oy:n kanssa.

 

© Aina Group Oy 2017