Tytäryhtiöiden hallinto

Aina Group Oyj konsernin emoyhtiönä vastaa konsernin hallinnosta ja rahoituksesta. Emoyhtiön hallitus päättää konsernin kannalta merkittävistä asioista, valvoo liiketoimintayksiköiden toimintaa ja hyväksyy niiden strategiat.

Emoyhtiön hallitus päättää esityksistä tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi. 
Hämeen Sanomat Oy:n hallituksen jäseniksi valittiin 20.4.2020
Matti Puotila (puheenjohtaja), Pauli Uusi-Kilponen (varapuheenjohtaja) ja  
Ilkka Ruohola.

Medialiiketoimintaa johdetaan Hämeen Sanomat Oy:ssä, jonka johtoryhmä ja hallitus tekevät  liiketoimintaan liittyvät operatiiviset linjaukset ja päätökset sekä valmistelevat liiketoimintayksikön strategian Aina Group Oyj:n hallitukselle.

 

© Aina Group Oy 2017