Yhtiökokous

Aina Group Oyj:n yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle sekä valmistelee kokoukselle esityslistan.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään mm.

  • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
  • taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valitaan

  • hallituksen jäsenet;
  • tilintarkastajat ja heille yhteinen varamies

 

Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu yhtiökokoukseen, esittelee tilinpäätöksen ja pitää katsauksen konsernin toimintaan. 

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksen jäsenet, jäsenehdokkaat ja tilintarkastajat ovat läsnä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan Hämeen Sanomat -lehdessä viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu julkiaistaan tiedotteena, joka on nähtävänä myös Aina Group Oyj:n internetsivuilla. Yhtiökokoukseen on ilmoittauduttava kokouskutsussa esitetyllä tavalla.

 

© Aina Group Oy 2017