Aina Group lyhyesti

Aina Group -konsernin toimialana on harjoittaa media-alan sekä siihen liittyvää liiketoimintaa itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta sekä huolehtia konsernin rahoituksesta, hallinnosta ja muista yhteisistä toiminnoista.

Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj. Medialiiketoimintaa harjoittaa Hämeen Sanomat Oy tytäryhtiöineen. 

Aina Group myi ICT-liiketoiminnastaan vastanneen AinaCom Oy:n koko osakekannan Telialle 3.12.2018. 

 

Konsernin avainluvut    2018   2017
Liikevaihto (T €) 33 383 36 066
Liiketulos (T €) 12 013  -1 509
Tilikauden tulos (T €) 12 069  -1 420
Tulos / osake (€)  204.87  -24,10
Tuotekehitys- ja tutkimusmenot (T €)        74      305
Bruttoinvestoinnit (T €)           611   1 015
Omavaraisuusaste (%)        85        67
Henkilöstö keskimäärin      556      580
Henkilöstö kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin      266      283

 

© Aina Group Oy 2017