Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • Aina Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään perjantaina 13.4.2018 kello 14:00 alkaen Aina Group Oyj:n toimitiloissa Hämeenlinnassa.  Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.


  Osingonmaksu 

  Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 50,00 euroa osakkeelta.  Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.4.2018.


  Hallitus

  Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). 

  Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Panu Ala-Nikkola, Juha Jaatinen, Matti Puotila, Ilkka Ruohola, Merja Sohlberg ja Matti Vikkula sekä uudeksi jäseneksi Tomi Kaismo.
    
  Uusi hallitus valitsi ensimmäisessä kokouksessaan Panu Ala-Nikkolan jatkamaan puheen-johtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Puotila. 

  Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti:
  -    puheenjohtaja 2.900,00 euroa kuukaudessa
  -    varapuheenjohtaja 900,00 euroa kuukaudessa 
  -    muut hallituksen jäsenet 900,00 euroa kuukaudessa 
  -    lisäksi kokouspalkkio 450,00 euroa kokoukselta.


  Tilintarkastajat

  Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jorma Nurkkala, KHT. Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajille palkkion yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 


  Tytäryhtiöiden hallitukset

  Konsernin merkittävimpien tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa tehtiin seuraavat päätökset liittyen ko. yhtiöiden hallintoon:

   Hämeen Sanomat Oy:n hallituksen jäseniksi valittiin Olli Liusjärvi, Matti Puotila,
   Johanna Talikainen ja Pauli Uusi-Kilponen. 

  AinaCom Oy:n hallituksen jäseniksi valittiin Panu Ala-Nikkola, Rami Kujanpää, 
  Marko Luoma, Matti Vikkula ja Petri Vuorinen. 

   

   

  Hämeenlinnassa 13.4.2018
   
  Aina Group Oyj
  Hallitus

   

  Lisätietoja antaa:
  Hallituksen puheenjohtaja Panu Ala-Nikkola, puh. 050 502 4728 

    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017