Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • Tiedote

    

  7.6.2023 15:30

  Aina Group Oyj:n, selvitystilassa, varsinaisen yhtiökokouksen 7.6.2023 päätökset

  Aina Group Oyj:n, selvitystilassa, varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään keskiviikkona 7.6.2023 kello 14:00 alkaen Hämeenlinnassa.  Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä selvitysmiehelle.

  Osingonmaksu

  Yhtiökokous päätti selvitysmiehen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta jaetaan osinkona 40,00 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.6.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 16.6.2023.

  Selvitysmiehen palkkio

  Yhtiökokous päätti, että selvitysmiehen palkkio maksetaan tuntiperusteisesti selvitysmiehen esittämän toimenpide-erittelyn mukaisesti.

  Tilintarkastaja

  Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy:n, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jorma Nurkkala. Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajalle palkkion yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
   

  Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Veli Siitonen.


  Hämeenlinna, 7. kesäkuuta 2023


  Jukka Laitasalo

  Aina Group Oyj:n selvitysmies
   

   

  Lisätietoja antaa:
  Selvitysmies Jukka Laitasalo, puh. 040 070 2072

    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017