Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • Aina Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään maanantaina 25.4.2022 kello 14:00 alkaen Hämeenlinnassa.  Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.


  Osingonmaksu

  Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 23,90 euroa osakkeelta.  Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.5.2022.


  Hallitus

  Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin Panu Ala-Nikkola, Karri Laurén, Matti Puotila, Pauli Uusi-Kilponen ja Matti Vikkula.

  Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti:
  puheenjohtaja 1.900,00 euroa kuukaudessa; varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet 600,00 euroa kuukaudessa ja lisäksi kokouspalkkio 450,00 euroa kokoukselta.


  Tilintarkastajat

  Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KPMG Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jorma Nurkkala, KHT. Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajille palkkion yhtiön hyväksymän laskun mukaan.


  Ylimääräisestä osingonjaosta päättäminen

  Yhtiökokous valtuutti Aina Group Oyj:n  hallituksen tai siinä tapauksessa, että yhtiö on jo selvitystilassa, yhtiön selvitysmiehen päättämään harkintansa mukaan ylimääräisestä osingonjaosta. Valtuutuksen perusteella yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaettavan osingon määrä voi olla enintään 130,00 euroa osakkeelta. Mikäli hallitus tai selvitysmies  päättää ylimääräisestä osingonjaosta, päättää se samalla ylimääräisen osingon osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.


  Selvitystilaan asettaminen

  Yhtiökokous päätti asettaa Aina Group Oyj:n  selvitystilaan 1.10.2022 alkaen ja selvitysmieheksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo.

  Päätös selvitystilaan asettamisesta tehtiin osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n tarkoittamalla määräenemmistöllä.

   

  Hämeenlinna, 25. huhtikuuta 2022

  Aina Group Oyj
  Hallitus

   

  Lisätietoja antaa:
  Hallituksen puheenjohtaja Panu Ala-Nikkola, puh. 050 502 4728

   

   

    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017