Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • AINA GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


  Aina Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään tiistaina 21.4.2016 klo 14.00 alkaen Aina Group Oyj:n toimitiloissa Hämeenlinnassa.  Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.


  Osingonmaksu

  Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 50,00 euroa osakkeelta.  Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.5.2016.


  Hallitus

  Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Panu Ala-Nikkola, Eeva Grannenfelt, Olli Liusjärvi, Tuomo Marttila, Matti Puotila, Ilkka Ruohola ja Matti Vikkula.
   
  Uusi hallitus valitsi ensimmäisessä kokouksessaan Panu Ala-Nikkolan jatkamaan puheen-johtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Puotila.

  Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti:
  - puheenjohtaja 3.000,00 euroa kuukaudessa
  - varapuheenjohtaja 2.000,00 euroa kuukaudessa
  - muut hallituksen jäsenet 1.000,00 euroa kuukaudessa
  - lisäksi kokouspalkkio 500,00 euroa kokoukselta.


  Tilintarkastajat

  Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jorma Nurkkala, KHT. Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajille palkkion yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
   

  Tytäryhtiöiden hallitukset

  Konsernin merkittävimpien tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa tehtiin seuraavat päätökset liittyen ko. yhtiöiden hallintoon:

  Hämeen Sanomat Oy:n hallituksen jäseniksi valittiin Seppo Kievari, Päivi Raukko,
  Ilkka Ruohola
  ja Matti Puotila.

  AinaCom Oy:n hallituksen jäseniksi valittiin Panu Ala-Nikkola, Eeva Grannenfelt,
  Rami Kujanpää, Marko Luoma
  ja Matti Vikkula.

   

  Hämeenlinnassa 21.4.2016
   
  Aina Group Oyj
  Hallitus

  Lisätietoja antaa:
  Hallituksen puheenjohtaja Panu Ala-Nikkola, puh. 050 502 4728

  Tagit: vuosi-2016  
    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017