Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • Aina Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään maanantaina 14.6.2021 kello 14:00 alkaen Hämeenlinnassa.  Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

   

  Osingonmaksu

   Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 20,50 euroa osakkeelta.  Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.6.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.6.2021.

   

  Hallitus

   Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin Panu Ala-Nikkola, Karri Laurén, Matti Puotila, Pauli Uusi-Kilponen ja
  Matti Vikkula.

   

  Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti:

  -        puheenjohtaja 2.300,00 euroa kuukaudessa

  -        varapuheenjohtaja 750,00 euroa kuukaudessa

  -        muut hallituksen jäsenet 750,00 euroa kuukaudessa

  -        lisäksi kokouspalkkio 450,00 euroa kokoukselta.

   

  Tilintarkastajat

  Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KPMG Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jorma Nurkkala, KHT. Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajille palkkion yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

   

  Hämeen Sanomat Oy:n hallitus

   Aina Group Oyj:n tytäryhtiön Hämeen Sanomat Oy:n yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Matti Puotila, Ilkka Ruohola ja Pauli Uusi-Kilponen.

   

  Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen 

  Yhtiökokous päätti, että osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti oikeudet kaikkiin sellaisiin Aina Group Oyj:n yhteistilille kirjattuihin osakkeisiin, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ennen yhtiökokouksen 14.6.2021 päättymistä klo

  15:00, on menetetty.  Osakkeiden lisäksi myös osakkeisiin liittyvät oikeudet menetetään. Osakkeita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 30.11.2021.

  Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan päätöksen jälkeen osakeyhtiölain yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen on mitätöitävä menettämisseuraamuksen perusteella yhtiön haltuun tulevat omat osakkeet.

   

  Hämeenlinna, 14. kesäkuuta 2021

   

  Aina Group Oyj

  Hallitus

   

  Lisätietoja antaa:

  Hallituksen puheenjohtaja Panu Ala-Nikkola, puh. 050 502 4728

    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017