Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • Aina Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään torstaina 16.5.2019 kello 14:00 alkaen Hämeenlinnassa.  Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

  Osingonmaksu 

  Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 39,00 euroa osakkeelta.  Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.5.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.5.2019.

  Osakepääoman alentaminen ja jakaminen osakkeenomistajille

  Yhtiökokous päätti, että yhtiön nykyistä, 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen mukaista, 11.782.200,00 euron osakepääomaa alennetaan 10.603.980,00 eurolla ja osakepääoman alentamismäärä jaetaan osakkeenomistajille pääoman palautuksena. Jaettava määrä vastaa 180,00 euroa osakkeelta yhtiökokouskutsun toimittamispäivän mukaisen osakemäärän (58.911 osaketta) mukaisesti. 

  Osakepääoman alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun mukaista kuulutus- ja rekisteröintimenettelyä. Ennen osakepääoman alentamista Patentti- ja rekisterihallitus antaa julkisen kuulutuksen yhtiön velkojille.  Yhtiö hakee kuulutuksen antamista viipymättä yhtiökokouksen jälkeen. 

  Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään tarkemmasta täsmäytyspäivästä sekä maksupäivästä mahdollisimman pian velkojiensuojamenettelyn jälkeen tapahtuvan päätöksen rekisteröinnin ja alentamisen voimaantulon jälkeen sekä muista asian mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä.  Varojenjaon odotetaan tapahtuvan viimeistään lokakuussa 2019. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

  Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täyttyminen on edellytys yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpanolle.

  Hallitus

  Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Panu Ala-Nikkola, Tomi Kaismo, Matti Puotila, Merja Sohlberg ja Matti Vikkula.
    
  Uusi hallitus valitsi ensimmäisessä kokouksessaan Panu Ala-Nikkolan jatkamaan puheen-johtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Puotila. 


  Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti:
  -    puheenjohtaja 2.900,00 euroa kuukaudessa
  -    varapuheenjohtaja 900,00 euroa kuukaudessa 
  -    muut hallituksen jäsenet 900,00 euroa kuukaudessa 
  -    lisäksi kokouspalkkio 450,00 euroa kokoukselta.

  Tilintarkastajat

  Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KPMG Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jorma Nurkkala, KHT. Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajille palkkion yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

  Hämeen Sanomat Oy:n hallitus

  Aina Group Oyj:n tytäryhtiön Hämeen Sanomat Oy:n yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Matti Puotila, Ilkka Ruohola, Pauli Uusi-Kilponen ja Johanna Talikainen. 

  Hämeenlinnassa 16.5.2019
   
  Aina Group Oyj
  Hallitus

  Lisätietoja antaa:
  Hallituksen puheenjohtaja Panu Ala-Nikkola, puh. 050 502 4728 

   

    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017