Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • AINA GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

  Aina Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään torstaina 20.4.2020 kello 10:00 alkaen Hämeenlinnassa.  Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
   

  Osingonmaksu

  Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 22,00 euroa osakkeelta.  Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.4.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.4.2020.
   

  Hallitus

  Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin Panu Ala-Nikkola, Karri Laurén, Matti Puotila, Pauli Uusi-Kilponen ja
  Matti Vikkula.

  Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti:

  -       puheenjohtaja 2.300,00 euroa kuukaudessa

  -       varapuheenjohtaja 750,00 euroa kuukaudessa

  -       muut hallituksen jäsenet 750,00 euroa kuukaudessa

  -       lisäksi kokouspalkkio 450,00 euroa kokoukselta.
   

  Tilintarkastajat

  Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KPMG Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jorma Nurkkala, KHT. Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajille palkkion yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
   

  Hämeen Sanomat Oy:n hallitus

  Aina Group Oyj:n tytäryhtiön Hämeen Sanomat Oy:n yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Matti Puotila, Ilkka Ruohola ja Pauli Uusi-Kilponen.
   

  Hämeenlinnassa 20.4.2020

   

  Aina Group Oyj

  Hallitus

   

  Lisätietoja antaa:

  Hallituksen puheenjohtaja Panu Ala-Nikkola, puh. 050 502 4728

   

    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017