Aina Group Oyj selvitystilassa 1.10.2022 alkaen                                                                                                         

 

Tiedotus

  

 • Aina Group Oyj:n (selvitystilassa) velkojille on annettu julkinen haaste. Julkisessa haasteessa yhtiön velkojia kehotetaan ilmoittamaan saatavansa kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselle viimeistään määräpäivänä 16.3.2023. Yhtiö tulee lisäksi toimittamaan tiedon julkisesta haasteesta erikseen jokaiselle yhtiön velkojalle. Yhtiön velkojille annettu julkinen haaste liittyy yhtiön varallisuusaseman selvittämiseen sekä velkojen maksuun ja se on pakollinen osa jokaista selvitystilamenettelyä. 

  Yhtiön varsinainen yhtiökokous tullaan pitämään viimeistään kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla.

  Yhtiön osakkeet voivat olla normaalin kaupankäynnin kohteena selvitystilan aikana. Oikeus saada suoritus yhtiöstä varoja jaettaessa on sillä, jolle osake arvon-osuusjärjestelmän mukaan kuuluu varojenjakopäätöksessä määrättynä täsmäytyspäivänä. Varojen jako tapahtuu osakkaan arvo-osuustilin yhteyteen ilmoitetulle pankkitilille.
   

  Aina Group Oyj

    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017