Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  


 • Aina Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 16.11.2018 kello 10:00 alkaen Aina Group Oyj:n toimitalossa Hämeenlinnassa.  Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen yrityskaupasta, jossa Telia Company AB (publ) ostaa AinaCom Oy:n koko osakekannan yhtiön hallituksen hyväksymin ehdoin.
   

  Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen Aina Group Oyj:n yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaisen toimialan muuttamisesta kuulumaan seuraavasti:

  2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa media-alan sekä siihen liittyvää liiketoimintaa itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta sekä huolehtia konsernin rahoituksesta, hallinnosta ja muista yhteisistä toiminnoista. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa sijoitustoimintaa ja arvopaperikauppaa.
  .

  Yhtiökokous päätti lisäksi, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan 13.4.2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn osingon (50,00 euroa per osake) lisäksi osinkona 54,00 euroa/osake, yhteensä 3.181.194,00 euroa.  


  Suunnitelman mukaan osingonmaksupäivä on 12.12.2018 edellyttäen, että yllä mainittu yrityskauppa toteutuu.  Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 20.11.2018.


  Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osingonmaksun tarkemmasta täsmäytyspäivästä sekä osingon maksupäivästä ja muista asian mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä. Ennen kuin hallitus panee yhtiökokouksen päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty. Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täyttyminen on edellytys yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpanolle.  Tämä päätös ja valtuutus ovat voimassa 31.12.2018 asti.

   

  Hämeenlinnassa 16.11.2018

   

  Aina Group Oyj
  Hallitus

   

  Lisätietoja antaa:
  Hallituksen puheenjohtaja Panu Ala-Nikkola, puh. 050 502 4728

   

   

   

    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017