Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • Aina Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin torstaina 16.9.2021 kello 15:00 alkaen Hämeenlinnassa. 


  Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen yrityskaupasta, jossa Keskisuomalainen Oyj ostaa Hämeen Sanomat Oy:n koko osakekannan yhtiön hallituksen hyväksymin ehdoin.
   

  Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen Aina Group Oyj:n yhtiöjärjestyksen 2 § ja 4 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:
   

  2 § Yhtiön toimialana on omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja arvopapereita sekä harjoittaa sijoitustoimintaa, arvopaperikauppaa ja omistamiensa kiinteistöjen vuokrausta.

  4 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

  Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä.
   

  Yhtiökokous  päätti lisäksi alentaa yhtiön taseen 31.12.2020 mukaista 2.775.721,46 euron suuruista ylikurssirahastoa palauttamalla osakkeenomistajille kutakin yhtiön ulkona olevaa osaketta kohden pääomanpalautuksena 47,00 euroa. Tämä vastaa yhtiökokouskutsun päivämäärällä yhteensä 2.768.817,00 euron pääomanpalautusta. Pääoman palautuksen kokonaismäärä saattaa muuttua, mikäli yhtiön osakemäärässä tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrässä tapahtuu muutoksia yhtiökokouskutsun ja pääomanpalautuksen täsmäytyspäivän välisenä aikana.

  Palautettava määrä maksetaan sen jälkeen, kun Patentti- ja rekisterihallitus on myöntänyt luvan ylikurssirahaston alentamiselle, minkä oletetaan tapahtuvan tammi-helmikuussa 2022. Yhtiökokous valtuutti hallituksen täsmentämään pääomanpalautuksen täsmäytyspäivä ja maksupäivä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Patentti- ja rekisterihallituksen lupa ylikurssirahaston palauttamiselle on myönnetty.

                                                       

  Hämeenlinnassa 16.9.2021

   

  Aina Group Oyj
  Hallitus
   

  Lisätietoja antaa hallituksen puheenjohtaja Panu Ala-Nikkola, puh. 050 502 4728

    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017