Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • Aina Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään perjantaina 7.4.2017 klo 14.00 alkaen Aina Group Oyj:n toimitiloissa Hämeenlinnassa.  Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.


  Osingonmaksu 

  Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 75,00 euroa osakkeelta.  Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.4.2017.


  Hallitus

  Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Panu Ala-Nikkola, Matti Puotila, Ilkka Ruohola ja Matti Vikkula sekä uusiksi jäseniksi Juha Jaatinen ja Merja Sohlberg.
    
  Uusi hallitus valitsi ensimmäisessä kokouksessaan Panu Ala-Nikkolan jatkamaan puheen-johtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Puotila. 

  Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti:
  -    puheenjohtaja 3.000,00 euroa kuukaudessa
  -    varapuheenjohtaja 2.000,00 euroa kuukaudessa 
  -    muut hallituksen jäsenet 1.000,00 euroa kuukaudessa 
  -    lisäksi kokouspalkkio 500,00 euroa kokoukselta.


  Tilintarkastajat

  Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jorma Nurkkala, KHT. Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajille palkkion yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 


  Tytäryhtiöiden hallitukset

      Konsernin merkittävimpien tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa tehtiin seuraavat päätökset liittyen ko. yhtiöiden hallintoon:

      Hämeen Sanomat Oy:n hallituksen jäseniksi valittiin Seppo Kievari, Olli Liusjärvi
  ja Matti Puotila. 

      AinaCom Oy:n hallituksen jäseniksi valittiin Panu Ala-Nikkola, Rami Kujanpää, 
  Marko Luoma, Matti Vikkula
  ja Petri Vuorinen. 

   

  Hämeenlinnassa 7.4.2017
   
  Aina Group Oyj
  Hallitus

   

  Lisätietoja antaa:
  Hallituksen puheenjohtaja Panu Ala-Nikkola, puh. 050 502 4728 

   

    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017