Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • Yhteistyössä Aina Group Oyj:n kanssa osakkeenomistaja on hakenut Verohallinnolta Tuloverotuksen ennakkoratkaisun koskien suunnitellun 47,00 eur/osake suuruisen pääomanpalautuksen verotusta.

  Verohallinto on 27.8.2021 antanut seuraavan sisältöisen ennakkoratkaisun:

  Jos Aina Group Oyj hakemuksessa kuvatulla tavalla jakaa varoja hakijalle alentamalla ylikurssirahastoa, Aina Group Oyj:n jakamat varat katsotaan hakijan verotuksessa pääomanpalautukseksi, joka on hakijalle osakkeiden luovutushintaan rinnastettavaa tuloa. Ylikurssirahaston palauttamiseen sovelletaan hakijan verotuksessa luovutusvoiton verotusta koskevia TVL 45 ja 46 §:ien säännöksiä siten, että kullekin hakijan omistamalle osakkeelle saatavasta varojenjaosta vähennetään kyseisen osakkeen hankintamenoa sama euromäärä kuin varojenjakona saadaan, ei kuitenkaan enempää kuin kyseisen osakkeen verotuksessa poistamaton hankintameno on. Vaihtoehtoisesti voidaan vähentää hankintameno-olettama, jos se johtaa hakijalle edullisempaan lopputulokseen.

  Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on, jos niin vaaditaan, noudatettava verovuosilta 2021 ja 2022 toimitettavissa tuloverotuksissa.

  Ennakkoratkaisu on 13.10.2021 vahvistettu lainvoimaiseksi.

    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017