Aina Group Oyj - toiminta lakannut                                                                                                      

 

Tiedotus

  

 • Aina Group Oyj:n yhtiökokous päätti 14.6.2021 kokouksessaan, että osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti oikeudet kaikkiin sellaisiin Aina Group Oyj:n yhteistilille kirjattuihin osakkeisiin, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ennen yhtiökokouksen 14.6.2021 päättymistä klo 15:00, on menetetty. Osakkeiden lisäksi myös osakkeisiin liittyvät oikeudet menetetään.  Osakkeita koskeva jälkivaihtovaatimus tuli täydelliseksi 30.11.2021.

  Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan osakeyhtiölain yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä, joidenka mukaan hallituksen on mitätöitävä menettämisseuraamuksen perusteella yhtiön haltuun tulevat omat osakkeet. 

  Hallitus on kokouksessaan 1.12.2021 päättänyt mitätöidä menettämisseuraamuksen perusteella Aina Group Oyj:n haltuun tulleet osakkeet. Mitätöinnin jälkeen yhtiöllä on 51.955 A-osaketta ja 5.059 K-osaketta eli yhteensä 57.014 osaketta.

  Osakkeiden mitätöiminen ei vaikuta osakepääomaan, eikä sillä ole vaikutusta Aina Group Oyj:n muiden osakkeenomistajien keskinäisen omistuksen tai äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

   

  Lisätietoja antaa:

  Aina Group Oyj:n puheenjohtaja Panu Ala-Nikkola, puh. 050 502 4728

    Takaisin
 

© Aina Group Oy 2017