Hallinnointi

Aina Group Oyj hyödyntää Keskuskauppakamarin hallituksen tammikuussa 2006 suosittelemaa asialuetteloa listaamattomien yhtiöiden hallinnon kehittämiseksi.

Aina Group Oyj:n rakenne

Aina Group Oyj:n liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaisina toimieliminä yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja hallitus valitsee toimitusjohtajan.

Toimielimiä säätelee myös Aina Group Oyj:n yhtiöjärjestys, joka on yhtiön internetsivuilla. Aina Group Oyj:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeen-omistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.  

Aina Group Oyj luopui medialiiketoiminnasta  30.9.2021 tehdyllä Hämeen Sanomat Oy:n osakekaupalla, minkä jälkeen yhtiön toimialana on omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja arvopapereita sekä harjoittaa sijoitustoimintaa, arvopaperikauppaa ja omistamiensa kiinteistöjen vuokrausta.

 

© Aina Group Oy 2017