Tytäryhtiöiden hallinto

Aina Group -konserni koostuu kahdesta liiketoimintakokonaisuudesta ICT- ja medialiiketoiminnasta.

Liiketoimintoja johdetaan operatiivisissa yksiköissä; AinaCom Oy:ssä ja Hämeen Sanomat -konsernissa. 

Näiden yksiköiden johtoryhmät ja hallitukset tekevät kyseiseen liiketoimintaan liittyvät operatiiviset linjaukset ja päätökset sekä valmistelevat liiketoimintayksiköiden strategiat Aina Group Oyj:n hallitukselle.

Aina Group Oyj konsernin emoyhtiönä vastaa konsernin hallinnosta ja rahoituksesta. Emoyhtiön hallitus päättää konsernin kannalta merkittävistä asioista, valvoo liiketoimintayksiköiden toimintaa ja hyväksyy niiden strategiat.

Emoyhtiön hallitus päättää esityksistä tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi. 
Hämeen Sanomat Oy:n hallituksen jäseniksi valittiin 13.4.2018 
Matti Puotila (puheenjohtaja), Pauli Uusi-Kilponen (varapuheenjohtaja),  
Olli Liusjärvi ja Johanna Talikainen

AinaCom Oy:n hallituksen jäseniksi valittiin 13.4.2018
Matti Vikkula (puheenjohtaja), Panu Ala-Nikkola,  Rami KujanpääMarko Luoma ja Petri Vuorinen.

 

© Aina Group Oy 2017