Konserni
Omistajat
Tiedotus
 Työpaikat
Palaute
Tulosta sivu

Tiedotus > Kaikki tiedotteet > Vuosi 2016 > Aina Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

AINA GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


Aina Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään tiistaina 21.4.2016 klo 14.00 alkaen Aina Group Oyj:n toimitiloissa Hämeenlinnassa.  Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.


Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 50,00 euroa osakkeelta.  Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.5.2016.


Hallitus

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Panu Ala-Nikkola, Eeva Grannenfelt, Olli Liusjärvi, Tuomo Marttila, Matti Puotila, Ilkka Ruohola ja Matti Vikkula.
 
Uusi hallitus valitsi ensimmäisessä kokouksessaan Panu Ala-Nikkolan jatkamaan puheen-johtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Puotila.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti:
- puheenjohtaja 3.000,00 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtaja 2.000,00 euroa kuukaudessa
- muut hallituksen jäsenet 1.000,00 euroa kuukaudessa
- lisäksi kokouspalkkio 500,00 euroa kokoukselta.


Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jorma Nurkkala, KHT. Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajille palkkion yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
 

Tytäryhtiöiden hallitukset

Konsernin merkittävimpien tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa tehtiin seuraavat päätökset liittyen ko. yhtiöiden hallintoon:

Hämeen Sanomat Oy:n hallituksen jäseniksi valittiin Seppo Kievari, Päivi Raukko,
Ilkka Ruohola
ja Matti Puotila.

AinaCom Oy:n hallituksen jäseniksi valittiin Panu Ala-Nikkola, Eeva Grannenfelt,
Rami Kujanpää, Marko Luoma
ja Matti Vikkula.

 

Hämeenlinnassa 21.4.2016
 
Aina Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Hallituksen puheenjohtaja Panu Ala-Nikkola, puh. 050 502 4728