Yleisiä kysymyksiä

Miten vaihdan osakekirjani arvo-osuudeksi?
Ota osakekirja, henkilöllisyystodistus ja toimeksiantolomake ja käy omassa pankissasi.

Mitä arvo-osuusjärjestelmä tarkoittaa?
Yhtiön paperinen osakekirja vaihdetaan osakeomistuskirjaukseksi arvo-osuustilille. Yleensä arvo-osuustili  avataan pankissa. Sen voi avata myös pankkiiriliikkeessä tai Euroclear Finland Oy:ssä (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy). .

Vaikuttaako tämä muutos puhelinliittymääni? 
Muutoksella ei ole vaikutusta puhelinliittymään.

Maksaako arvo-osuustili?
Voit tiedustella kuluista pankeissa. Osakkeet on mahdollista myös siirtää Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) arvo-osuusrekisteriin, jonka peruspalvelut ovat yksityishenkilöille maksuttomia. Pankit välittävät tilin avauksen Euroclear Finland Oy:n rekisteriin. Lisätietoa saa Euroclear Finland Oy:n neuvontanumerosta 020 770 6000. 

Miksi minun kannattaisi tai pitäisi vaihtaa osakkeeni arvo-osuudeksi? 
Osakkeenomistajat päättivät 9.4.2003 pidetyssä yhtiökokouksessa osakkeiden siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Osingot maksetaan osakeyhtiölain mukaaan takautuvasti kolmelta vuodelta niille, jotka vaihtavat osakkeensa arvo-osuuksiksi.

Koska minun tulee asia hoitaa?  
Varsinainen vaihtoaika oli 12.5.-22.8.2003, mutta vaihto jatkuu edelleen  jälkivaihtoajan puitteissa.

Koska saan osingot ja minne ne maksetaan?
Jälkivaihdon aikana asioivat saavat osingot pankkitililleen noin kahden-kolmen kuukauden kuluttua osakevaihdosta.

Joudunko maksamaan saamastani osingosta veroa? 
Verolainsäädäntö muuttui 1.1.2014 siten, että myös listaamattomien yhtiöiden osingot tulivat veronalaisiksi. 
Vuodesta 2014 alkaen jaetusta osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa 150 000 euroon saakka, jos jaettu osinko on enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta. 150 000 euron ylittävästä osasta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa. Tämä 150 000 euron raja on osakaskohtainen, ja kaikki kyseisen henkilön samana vuonna saamat listaamattomien yhtiöiden osingot lasketaan yhteen.

Mitä teen, jos osaketta ei ole osakekirjassa kirjoitettu tai siirretty minun nimelleni? 
Löydät ohjeita erilaisten tilanteiden saantoasiakirjoista (osake saatu lahjana, perintönä, osituksessa jne.) esitteestämme. Voit myös kääntyä pankkisi puoleen.

Mitä teen, jos en löydä osakekirjaani?
Ensisijaisesti suosittelemme, että pyrkisit löytämään osakekirjan, sillä sen kuolettamisesta aiheutuu kuluja. Jos osakekirjaa ei kuitenkaan löydy voit kääntyä Aina Group Oyj:n, puh. 03 61511 (Hämeen Sanomar Oy) tai pankkisi puoleen ja tiedustella osakekirjan kuolettamisesta.

Mitä teen, jos haluaisin myydä osakkeeni?
Listaamattomien osakkeiden välitykseen erikoistunut Privanet Securities Oy (www.privanet.fi) välittää yhtiön osakkeita.  Lisätietoja puh. 010 219 0520.

Omistan osakkeen yhdessä puolisoni kanssa. Täytyykö meidän mennä yhdessä pankkiin?
Voit pyytää puolisoltasi valtakirjan tai vastaavasti antaa valtakirjan hänelle, jolloin toinen teistä voi hoitaa vaihdon pankissa.Eli arvo-osuustili voidaan avata kahden henkilön, eli esim. puolisoiden yhteisomistukseen. Tällöin kuitenkin osakkeiden omistussuhde ja saadut osingot tulee verotuksen yhteydessä eritellä.

Voiko osakkeen siirtää toiselle puolisolle ja miksi se ehkä kannattaisi tehdä?
Jos arvo-osuustiliin liittyvä asiointi halutaan myös jatkossakin tehdä yksinkertaisemmaksi, voi toinen puoliso myydä omistusosuutensa osakkeesta toiselle puolisolle kauppakirjalla tai lahjoittaa sen hänelle lahjakirjalla. Kauppakirja- ja lahjakirjamallia voi pyytää pankista.

Jos myyn osuuteni yhteisestä osakkeesta puolisolleni, niin joudummeko maksamaan siitä varainsiirtoveroa?
Arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta suoritetaan 1,6 %:n varainsiirtovero. Kuitenkin jos veron määrä on alle 10 euroa, veroa ei tarvitse suorittaa. Varainsiirtoveron maksaa ostaja, jos muuten ei ole sovittu.   

Jos lahjoitan osuuteni yhteisestä osakkeesta puolisolleni, niin aiheutuuko siitä lahjaveroa maksettavaksi?
Vaikka lahjaveroa ei aiheudu kuin vasta 4.000 euron arvoisista lahjoituksista, verottaja suosittelee, että myös pienehköistä, alle 4.000 euron arvoisista osakkeiden lahjoituksista annetaan lahjaveroilmoitus. Lomakkeen voi tulostaa internetistä osoitteesta www.vero.fi (kirjoita Haku-kohtaan: lahjaveroilmoitus ). Lahjaveroilmoitus tulee toimittaa yhtenä kappaleena lahjanantajan asuinpaikan verotoimistoon kolmen kuukauden kuluessa lahjan luovutuksesta.   

Mitä tapahtuu, jos en vaihda osakettani arvo-osuudeksi? 
Tällöin et saa osinkoja etkä voi osallistua mahdollisiin osakeanteihin. Osakkeet voi vaihtaa arvo-osuuksiksi meneillään olevan jälkivaihdon puitteissa. Jälkivaihto päättyy kevään 2021 yhtiökokoukseen.

Aina Group Oyj:n osakkeen vertailuarvo
Aina Group Oyj:n osakkeen vertailuarvo oli  vuoden 2019 verotuspäätöksen mukaan oli 255,51 euroa ja matemaattinen arvo 277,51 euroa.

Mikä on Aina Group Oyj?
HPO-yhtymä Oyj:n toiminimi muutettiin 31.12.2004 Aina Group Oyj:ksi.   Voit tutustua yhtiöön tästä.  
Entinen Hämeen Puhelin Oy muutettiin julkiseksi osakeyhtiöksi vuoden 2002 lopulla ja samassa yhteydessä yhtiön nimi muutettiin HPO-yhtymä Oyj:ksi. Henkilö, jolla on Hämeen Puhelin Oy:n osakekirja on nykyään osakkeenomistajana Aina Group Oyj:ssä. 

© Aina Group Oy 2017